پروتز دندان متحرک

پروتز دندان متحرک : زمانی که به جای یک قسمت از بدن جسم خارجی و یا مصنوعی قرار می گیرد در اصطلاح

جرم گیری دندان

جرم گیری دندان چیست؟

اهمیت زیبایی دندان داشتن دندان های زیبا، در صورت شما اثرات مثبتی را ایجاد میکند و لبخند شما زیباتر به نظر می

پروتز ثابت دندان

پروتز ثابت دندان

پروتز ثابت دندان به همان روکش دندان که در بین عموم رایج می باشد، پروتز ثابت دندان می گویند.  امکان دارد که