پروتز دندان

پروتز دندان

پروتز دندان پروتز دندان همان دندان مصنوعی یا تعویض دندان است. در این مقاله درباره‌ی پروتز و انواع آن توضیح می‌دهیم تا

پروتز ثابت دندان

پروتز ثابت دندان

پروتز ثابت دندان به همان روکش دندان که در بین عموم رایج می باشد، پروتز ثابت دندان می گویند.  امکان دارد که