سوالات-متداول-کامپوزیت-ونیر

سوالات متداول کامپوزیت ونیر

سوالات متداول کامپوزیت ونیر کامپوزیت ونیر چیست؟ به روکش های دندانی که از جنس کامپوزیت می باشند ، کامپوزیت ونیر گفته می