مال اکلوژن چیست

مال اکلوژن چیست؟ جفت شدن غیر طبیعی دندان ها و فک ها در دندانپزشکی به نام مال اکلوژن شناخته می شود. این اختلال