ارتودنسی کاموفلاژ

ارتودنسی کاموفلاژ در درمان افرادی که به ناهنجاری های فک دچار بوده و امکان اصلاح رشد فک در آن ها وجود ندارد،