علت پس زدن ایمپلنت

علت پس زدن ایمپلنت

ساختار ایمپلنت دندان ایمپلنت دندان از سه قسمت اصلی با نام های فیکسچر یا پایه ایمپلنت، اباتمنت یا پیچ رابط و تاج