بوی بد دهان بعد از کامپوزیت

بوی بد دهان بعد از کامپوزیت

دلایل ایجاد بوی بد دهان بعد از کامپوزیت یکی از روش های زیبایی و سفید کنندگی دندان استفاده از کامپوزیت ونیر می باشد.