ارتودنسی ثابت

ارتودنسی ثابت

ارتودنسی ثابت ممکن است بسیاری از افرادی که تصمیم به انجام ارتودنسی دندان دارند ، اصطلاح ارتودنسی ثابت را شنیده باشند .