پروتز دندان متحرک

پروتز دندان متحرک : زمانی که به جای یک قسمت از بدن جسم خارجی و یا مصنوعی قرار می گیرد در اصطلاح

جرم گیری دندان

جرم گیری دندان چیست؟

اهمیت زیبایی دندان داشتن دندان های زیبا، در صورت شما اثرات مثبتی را ایجاد میکند و لبخند شما زیباتر به نظر می