درباره دکتر

دکتر هومن عشقی

جراح، دندانپزشک و ایمپلنتولوژیست

دندانپزشک اختصاصی خانه هنرمندان

فلوشیپ لیزر دندانپزشکی

عضو انجمن داندانپزشکان زیبایی آمریکا AACD

درجه مسترایمپلنت های دندانی از دانشگاه کالیفرنیاUCLA

درجه مستردندانپزشکی زیبایی ازدانشگاه کالیفرنیاUCLA

درجه مسترلیزر دندانپزشکی دانشگاه آخن آلمان

دکتر هومن عشقی 1